0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện UBKT Đảng ủy Quân khu: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát

UBKT Đảng ủy Quân khu: Tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát

Sáng 28-12, tại tỉnh Hưng Yên, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy (UBKT) Quân khu và UBKT 9 tỉnh ủy, thành ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác kiểm tra, giám sát (KT, GS) năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương; Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên; đại biểu UBKT Trung ương và các cơ quan chức năng Quân khu. Đại tá Lê Văn Duẩn, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu chủ trì hội nghị.ubkkdnnhfffgg


ubkkdnnhfffgg

Toàn cảnh hội nghị

 

Năm 2018, UBKT Đảng ủy Quân khu và UBKT các tỉnh ủy, thành ủy đã bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng đảng, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai toàn diện công tác KT, GS theo đúng quy chế, kế hoạch đề ra. Quá trình phối hợp, luôn phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi bên, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, nguyên tắc; các cuộc KT, GS có chất lượng, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Điểm nổi bật trong công tác phối hợp năm 2018 là: UBKT Đảng ủy Quân khu và UBKT các tỉnh ủy, thành ủy đã hướng dẫn, chỉ đạo Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Quân sự các tỉnh, thành phố chủ động xây dựng và thực hiện đúng kế hoạch phối hợp KT, GS; đối tượng KT, GS tiếp tục được mở rộng tới các tổ chức đảng trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy, các sở, ngành, doanh nghiệp, nhà trường và xã, phường, thị trấn. Nội dung KT, GS có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và cấp ủy các cấp về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng đảng. Qua KT, GS góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, hiệu quả công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên thuộc các đảng bộ quân sự. Đồng thời nâng cao nhận thức và tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng địa phương đối với nhiệm vụ quốc phòng.

 

ubkkdnnhfffgg1

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu phát tại hội nghị


Hội nghị đề ra một số nhiệm vụ phối hợp năm 2019 là: Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch và thực tốt nhiệm vụ KT, GS; gắn KT, GS tổ chức đảng với cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp và KT, GS đến các đảng bộ cơ sở, chi bộ; bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, phối hợp nắm tình hình tại đảng ủy quân sự các tỉnh, thành phố về khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Thông báo số 619-TB/QUTW, ngày 20/6/2018 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy thực hiện tốt chương trình KT, GS của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và tăng cường chỉ đạo KT, GS chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương và thực hiện tốt việc KT, GS theo Điều 32, Điều lệ Đảng.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác KT, GS và kỷ luật đảng giữa UBKT Đảng ủy Quân khu với UBKT các tỉnh, thành phố trên địa bàn. Đồng chí đã trao đổi một số kinh nghiệm và yêu cầu hội nghị tiếp tục quán triệt, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về hoạt động phối hợp trong công tác KT, GS và thi hành kỷ luật Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy Quân sự các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã đối với hoạt động phối hợp, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất. Trong phối hợp phải giữ đúng nguyên tắc, Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong Quân đội; tăng cường nắm tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin, chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch toàn khóa và từng năm; phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc không để phát sinh phức tạp; thường xuyên quan tâm, đề xuất kiện toàn cơ quan UBKT và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp đủ số lượng, chất lượng tốt.

Duy Hưng