0985.456.616

thứ 7, 22/09/2018

htnndlllcc

Home Tin tức - Sư kiện UBND tỉnh Quảng Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện luật quốc phòng

UBND tỉnh Quảng Ninh: Tổng kết 10 năm thực hiện luật quốc phòng

tk10nthlqpppppQK3 Online - Sáng 26/7, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật Quốc phòng. Thiếu tướng Trần Thành, Phó Tư lệnh Quân khu tới dự và chỉ đạo.


tk10nthlqppppp

UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 21 tập thể và 20 cá nhân

 

Quảng Ninh là tỉnh có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh. Trong 10 năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Quốc phòng. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng; đặc biệt là Đề án bảo đảm quốc phòng của tỉnh giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030; kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh; kế hoạch công tác quốc phòng an ninh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng KVPT tỉnh. Đồng thời tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện; lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,83% dân số; các phân đội dân quân tập trung, dân quân biển duy trì hoạt động có nền nếp. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho toàn dân được tiến hành bằng nhiều hình thức, phương pháp phong phú, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu mong muốn Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường quán triệt và triển khai hiệu quả Luật, nhất là công tác xây dựng quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc…

Hoàng Tuấn