1

thứ 7, 26/05/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin tức - Sự kiện Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu: Xác định 7 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu: Xác định 7 nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2017

ubktduqkkkk1QK3 online - Chiều 10-1, Ủy ban Kiểm tra(UBKT) Đảng ủy Quân khu đã họp đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát (KT,GS) năm 2016, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu chủ trì hội nghị.


ubktduqkkkk1

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu chủ trì hội nghị.

 

Năm qua, UBKT Đảng ủy Quân khu đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, yêu cầu công tác xây dựng đảng và yêu cầu công tác KT,GS; làm tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Quân khu lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành toàn diện công tác KT,GS; trong đó tăng cường KT,GS việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng theo điểm 2, điều 30, Điều lệ Đảng gắn với KT,GS việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4(khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bảo đảm đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.


UBKT Đảng ủy Quân khu và UBKT các tỉnh, thành phố đã xây dựng và thực hiện có nề nếp quy chế phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm mỗi bên bảo đảm KT,GS đúng quy trình, thủ tục đạt chất lượng tốt.


UBKT Đảng ủy Quân khu giúp Thường vụ Đảng ủy Quân khu kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn 513, giám sát Đảng ủy Lữ đoàn 242 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng bộ; hoàn thành kiểm tra UBKT Đảng ủy Lữ đoàn 454 và 2 cuộc giám sát chuyên đề với Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề số 20 và Đảng ủy Lữ đoàn 214.


Cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 300 tổ chức đảng và 3.746 đảng viên; giám sát chuyên đề 241 tổ chức đảng và 2.912 đảng viên.


Quá trình kiểm tra, UBKT các cấp đã coi trọng việc lựa chọn nội dung, thẩm tra xác minh kết hợp với công tác tư tưởng nhằm phát huy tinh thần tự giác, tự phê bình và phê bình. Sau KT,GS đã kết luận đúng ưu, khuyết điểm; chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm; đề ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo tổ chức khắc phục góp phần ngăn ngừa, hạn chế vi phạm kỷ luật, giữ vững nguyên tắc, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.


Tại hội nghị, UBKT Đảng ủy Quân khu đã xác định 7 nhiệm vụ và 5 giải pháp chủ yếu tiến hành công tác KT,GS năm 2017.


ubktduqkkkk11

Đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu trao Quyết định chuẩn y Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu của Quân ủy Trung ương cho Đại tá Bùi Đức Thông, Trưởng phòng Tổ chức Quân khu.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Quân khu yêu cầu cơ quan thường trực UBKT Đảng ủy Quân khu cần chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sỹ; triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa vi phạm kỷ luật. Chủ động nâng cao năng lực công tác, chất lượng các cuộc KT,GS. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBKT các tỉnh, thành ủy KT,GS việc lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương ở đảng bộ quân sự và cấp ủy địa phương cơ sở; tạo sự chuyển biến đồng bộ, vững chắc về tư tưởng, tổ chức; nâng cao tính chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng trong toàn Đảng bộ Quân khu.

Hoàng Tuấn


 

dcccctkkknnnhhhvvff