0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Bế mạc Phiên họp thứ 13, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ngày 18-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã họp bế mạc Phiên họp thứ 13. Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đại biểu đã cho ý kiến lần đầu về dự án Luật Hành chính công.Trình bày Tờ trình về việc xây dựng dự án Luật Hành chính công, Trưởng ban soạn thảo dự án luật, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Trần Thị Quốc Khánh cho biết, dự thảo luật được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Nghị quyết Trung ương 4 và 5 (khóa XII); cụ thể hóa các nguyên tắc của Hiến pháp về quản lý hành chính nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đồng thời, xác định rõ mối quan hệ, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hành chính công; bảo đảm kỷ cương, kỷ luật hành chính; xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, công khai, minh bạch, có hiệu lực, hiệu quả... 


Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ủng hộ việc đưa dự án luật này vào chương trình làm việc của UBTVQH, tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội cho rằng, dự thảo luật cần được tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa hoàn chỉnh để bảo đảm chất lượng về nội dung, thể thức văn bản và có ý kiến chính thức của Chính phủ thì mới tiến hành thẩm tra. Nếu UBTVQH thấy đủ điều kiện thì mới trình ra Quốc hội.


Theo Chủ tịch Quốc hội, ban soạn thảo đưa ra lý do sự cần thiết để ban hành luật, nhưng cần phải bám sát các vấn đề về phạm vi nghiên cứu của nền hành chính quốc gia và chỉ ra được những vấn đề thuộc nền hành chính hiện nay đã được pháp luật điều chỉnh như thế nào. Nội dung nào chưa được quy định trong các luật khác và cần thiết phải quy định trong luật này thì cần phải làm rõ mới thực sự thuyết phục. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ hơn cơ sở thực tiễn và lý luận của sự cần thiết để ban hành Luật Hành chính công.


Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần nghiên cứu để làm rõ thêm về khái niệm hành chính công. Đây là khái niệm then chốt nhất trong dự án luật này để làm cơ sở xác định được phạm vi, đối tượng điều chỉnh quy định trong luật này cũng như trong các luật khác quy định về tổ chức hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước, về chế độ công vụ, công chức... Chủ tịch Quốc hội cho rằng, định nghĩa về hành chính công như trong dự thảo chưa có sự gắn kết với phạm vi điều chỉnh; chưa thể hiện rõ trong các chương của dự thảo. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần làm sâu sát hơn báo cáo tổng kết về dịch vụ công, thủ tục hành chính, chính quyền điện tử, trách nhiệm hành chính... để làm cơ sở quy định trong dự thảo luật này.


Thay mặt UBTVQH, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị trưởng ban soạn thảo cần xác định phương pháp luận, tư duy thật rõ ràng, nhất quán để chọn vấn đề đưa vào phạm vi điều chỉnh trong dự án luật, nếu không có thể dẫn đến trùng lắp, chồng chéo với các văn bản pháp luật hiện hành. Phó chủ tịch Quốc hội cho rằng, có rất nhiều văn bản pháp luật cũng đã quy định, đề cập đến hành chính công. Nếu như chọn không đúng, không trúng vấn đề để đưa vào phạm vi điều chỉnh của dự án luật thì sẽ rất lúng túng.


* Chiều cùng ngày, UBTVQH xem xét và thông qua việc điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính TP Thái Nguyên, thành lập 2 phường thuộc TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên); cho ý kiến về đề án thành lập Truyền hình Quốc hội Việt Nam.


Cuối giờ chiều, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 13 của UBTVQH. Sau khi nhắc lại từng nội dung công việc mà UBTVQH đã tiến hành, yêu cầu của UBTVQH với các cơ quan hữu quan, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tổng hợp kết quả, kết luận về các nội dung cụ thể thành thông báo kết luận chung của phiên họp, gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan để tiếp thu, nghiên cứu, triển khai thực hiện. Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các cơ quan tích cực chuẩn bị các nội dung của Phiên họp lần thứ 14 của UBTVQH dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 11 đến 18-9.

Theo QĐND