0985.456.616

Thứ 2, 24/09/2018

htnndlllcc

Bộ Quốc phòng tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ

Sáng ngày 17-8, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947/27-7-2017).bqpotkkamoa


bqpotkkamoa

Thượng tướng Lê Chiêm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể. 


Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày thương binh, liệt sĩ (TB, LS) của Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) và đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương – Bộ Quốc phòng.


Hội nghị đánh giá, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Kế hoạch số 9799/KH-BQP ngày 7-10-2016 của Bộ Quốc phòng về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày TB, LS, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã cụ thể hóa trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực. Bộ Quốc phòng đã chủ trì nghiên cứu, trình Ban Bí thư đề án về chính sách đối với người Việt Nam có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài; phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nghiên cứu, đề xuất Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công (NCC) với cách mạng...


Các cơ quan, đơn vị chủ động, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương huy động được nhiều nguồn lực, nhất là sự đóng góp sức người, sức của của bộ đội trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Toàn quân đã xây dựng gần 1.500 căn nhà tình nghĩa đạt gần 300% so với kế hoạch; hơn 1.000 căn “nhà đồng đội”, “ngôi nhà 100 đồng”, nhà “mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; phụng dưỡng hơn 1.900 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Các đơn vị từ cấp sư đoàn, Bộ CHQS tỉnh, cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt, tặng quà NCC trên địa bàn và thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác trong quân đội với số tiền gần 268 tỷ đồng; hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, số tiền hơn 19 tỷ đồng. Các đơn vị tạo việc làm cho 31 con liệt sĩ, 121 con thương binh; thẩm định 218 hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ; tìm kiếm, quy tập 1.833 hài cốt liệt sĩ. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đóng góp hơn 38.000 ngày công; hỗ trợ hơn 65 tỷ đồng xây dựng, tu sử, tôn tạo hơn 80 công trình ghi công liệt sĩ...


Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Chiêm biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nguồn, tri ân NCC của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Trong đó, nổi bật là Chương trình xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tặng quà các trung tâm thương binh, NCC trên địa bàn cả nước; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng; tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; giải quyết hồ sơ tồn đọng của NCC với cách mạng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho NCC và thân nhân NCC; tu sửa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ...


Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày TB, LS được dư luận trong toàn quân và cả nước ghi nhận, đánh giá cao, xứng với tầm vóc của sự kiện, mang ý nghĩa chính trị xã hội to lớn; để lại ấn tượng tốt đẹp trong mỗi cán bộ, chiến sĩ và quần chúng nhân dân cả nước. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, góp phần giáo dục, khẳng định công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, NCC với cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy lòng tự hào dân tộc, truyền thống yêu nước; ý chí bất khuất chống giặc ngoại xâm; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm tăng cường niềm tin của đối tượng chính sách và toàn dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội; củng cố xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.


Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chính sách đối với NCC với cách mạng; chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng; Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25-7-2017 của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với NCC với cách mạng. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", ý nghĩa của Ngày TB, LS và công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, NCC với cách mạng. Chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm thực hiện chính sách hậu phương Quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa với phương châm "thiết thực, toàn diện"; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của NCC và thân nhân NCC với cách mạng ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và nước ngoài. Nghiên cứu, xem xét xác nhận NCC với cách mạng đối với đối tượng diện tồn đọng, nhất là đối tượng không còn lưu giữ được giấy tờ; từng bước rà soát, phân loại và có hướng giải quyết đối với các đối tượng NCC còn tồn đọng ở cấp cơ sở.


Tại hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19-7-2017 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng.


Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen 154 tập thể, 161 cá nhân; Chủ nhiệm TCCT tặng bằng khen 1 tập thể, 13 cá nhân. Đây là các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong đợt thi đua cao điểm “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”, tham mưu chỉ đạo và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày TB, LS.

Theo QĐND Online