1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin đặc biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng

Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng

Sáng 17-10, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh và đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương đã đến thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng tại Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn (Hà Nội).ctnnnntvlllvnnmax


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí trong Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đồng chí Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo với đồng chí Chủ tịch nước về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2017. Với phương châm đổi mới, sâu sát, hướng về cơ sở; bám sát và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, triển khai quyết liệt, toàn diện, hoàn thành các nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt. Nổi bật là, toàn quân thường xuyên nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập; luôn chủ động phối hợp với Công an nhân dân và các lực lượng xử lý kịp thời các tình huống, không để bất ngờ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng trời, biển đảo của Tổ quốc; là lực lượng chủ lực trong tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, rà phá bom, mìn, khắc phục hậu quả chiến tranh; tham gia có hiệu quả xây dựng cơ sở chính trị địa phương và hoạt động đền ơn đáp nghĩa; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được nâng lên. Tình hình tư tưởng chính trị của quân đội ổn định, đời sống được giữ vững và cải thiện, toàn quân kiên định, vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

ctnnnntvlllvnnmax

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và chúc mừng, động viên các nữ tuyển thủ thuộc Đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội. Ảnh: TRỌNG HẢI 

 

 Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang biểu dương những kết quả đã đạt được của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng thời gian qua. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực cho khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc, kịp thời ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

 

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó dự báo; xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ diễn ra gay gắt. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đặt ra ngày càng nặng nề, đòi hỏi Quân đội nhân dân Việt Nam phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương; các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X đã xác định, triển khai thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; thường xuyên nắm vững tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng, an ninh. Đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh; quán triệt và triển khai có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

 

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện đúng tư tưởng chỉ đạo: Phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong thế trận phòng thủ, kết hợp với chiến tranh nhân dân; tích cực, chủ động, mưu trí, sáng tạo, kiên cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra; vận dụng lý luận vào thực tế để giải quyết tốt các vấn đề đặt ra trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đặc biệt là công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời, cần quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân cả nước, lực lượng vũ trang hiểu sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với Quân đội.

 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tư chuyển hóa” trong Đảng bộ Quân đội; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng liên quan kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước, đặc biệt là các hoạt động của Hội nghị cấp cao APEC 2017 tổ chức tại Việt Nam.

 

Trong chương trình làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham quan Đoàn tuyển thủ bắn súng quân dụng Quân đội bắn trình diễn một số bài bắn chuẩn bị tham gia thi đấu tại Giải bắn súng quân dụng Quân đội các nước ASEAN (AARM) lần thứ 27 tổ chức tại Singapore trong thời gian tới.               

Theo QĐND Online


 

dctttt70nndmmckkdjccc