0985.456.616

Thứ 4, 21/11/2018

htnndlllcc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỳ họp HĐND TP. Hải Phòng

Sáng 10-7, tại Trung tâm Hội nghị TP Hải Phòng, kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hải Phòng khóa 15 khai mạc trọng thể. Qua đó, sẽ quyết định chương trình việc làm TP Hải Phòng giai đoạn 2018-2020, thực hiện chất vấn, xem xét trả lời chất vấn và báo cáo giải trình những vấn đề cử tri quan tâm.ctqhhhdnhgjjcncncacc


ctqhhhdnhgjjcncncacc

Toàn cảnh hội nghị


Dự phiên khai mạc, có đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, và các đại biểu đại diện Văn phòng Quốc hội; các đại biểu Quốc hội Hải Phòng; HĐND Thành phố, đại diện lãnh đạo các ban, vụ T.Ư, các sở, ban, ngành, địa phương.

 

Đổi mới nhiều phương thức hoạt động

 

Kỳ họp này là thời điểm để HĐND TP Hải Phòng nhìn lại và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh sáu tháng đầu năm 2018, thảo luận các mục tiêu, giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018 và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định.

 

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua.

 

Theo báo cáo của lãnh đạo Thành phố và các ý kiến của đại biểu phát biểu tham luận chuyên đề về các lĩnh vực, cho thấy, trong bối cảnh trong nước và thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với nỗ lực không ngừng, TP Hải Phòng đã có những bước tiến nhanh, đóng góp ngày càng lớn và quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, tạo tác động lan tỏa, thúc đẩy kinh tế toàn vùng Duyên hải Bắc Bộ.

 

Thành phố đã có nhiều đột phá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) sáu tháng đầu năm ước đạt 16,03%, cao nhất từ trước đến nay; các chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách,… đều tăng khá. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt khoảng 1,25 tỷ USD, nhiều dự án quan trọng đã được khởi công và khánh thành, cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, phát triển...

 

Thành phố thời gian qua thực hiện siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ: "lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc". Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo, tập trung vào các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp. Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của TP Hải Phòng có thứ bậc cao trong xếp hạng cả nước...

 

Biểu dương sự đóng góp quan trọng của HĐND và của từng đại biểu HĐND Thành phố, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoạt động của HĐND TP Hải Phòng thời gian qua tiếp tục được đổi mới về phương thức hoạt động, tăng cường dân chủ, bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định.

 

HĐND Thành phố đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách, biện pháp thiết thực, khả thi. Hoạt động giám sát được chú trọng; chất lượng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được nâng cao.

 

Bên cạnh đó, công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND với UBND, MTTQ, các cấp, các ngành thường xuyên và chặt chẽ hơn. “Như vậy đã khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương ngày càng sát với thực tiễn, sát dân, sát cơ sở, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân”, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh.

 

Phát huy kết quả đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ tin tưởng kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố sẽ nêu cao dân chủ, trí tuệ, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2018 cũng như những năm tiếp theo.

 

Chung quanh nhiều chủ trương, giải pháp được Thành phố đề ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hải Phòng thời gian tới tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

 

Trong đó, chú trọng tập trung hoàn thành việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 5-8-2003, và Kết luận số 72-KL/TW ngày 10-10-2013 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” để có định hướng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

 

Nhìn nhận những kết quả tích cực vừa qua, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Thành phố tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách, đặc biệt là thu nội địa. Tăng cường xây dựng, phát triển và quản lý đô thị. Quan tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, văn minh đô thị. Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính; rà soát, chỉnh sửa và bổ sung kịp thời cơ chế, chính sách theo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng, tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp...

 

Tăng cường công tác thẩm tra, giám sát

 

Nhấn mạnh Thành phố cần tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, quyết định các vấn đề quan trọng của HĐND; Chủ tịch Quốc hội đề nghị thực hiện tốt hơn nữa công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các ban, các tổ đại biểu của HĐND...

 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Thường trực HĐND Thành phố cần tăng cường giữ mối liên hệ, phối hợp với MTTQ, UBND và Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, giữ mối liên hệ chặt chẽ với Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của Quốc hội trong quá trình hoạt động để tạo sự kết nối giữa T.Ư và địa phương, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động.

 

Trong chuyến công tác và làm việc tại Hải Phòng lần này, đồng chí Chủ tịch QH cho biết ủng hộ việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa 9 “Về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng từ nay tới năm 2030, định hướng đến năm 2045.

 

Chủ tịch QH cho rằng, trên thực tế, Thành phố tranh thủ tốt điều kiện, thời cơ thuận lợi để “đi tắt, đón đầu”, thực hiện tốt Nghị quyết số 32 của Bộ Chính trị, có những quyết sách đúng, tạo đột phá phát triển, nhiều nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết 32 và Kết luận 72 của Bộ Chính trị thực hiện đạt kết quả ấn tượng.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, dư địa phát triển của Thành phố còn rất lớn. Hải Phòng cần tiếp tục bám sát chỉ tiêu nghị quyết của T.Ư, Quốc hội, Chính phủ và Thành phố để phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với truyền thống của Thành phố, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng sẽ phát huy những kết quả đạt được, nỗ lực xây dựng Thành phố Hoa Phượng đỏ thành trọng điểm phát triển kinh tế năng động của cả nước.

   Theo NDĐT