0985.456.616

Thứ 2, 19/11/2018

htnndlllcc

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân thăm, làm việc tại Hải Phòng

Chiều 9-7, tại TP Hải Phòng, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội (QH) có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và cán bộ chủ chốt thành phố Hải Phòng về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Nghị quyết của QH về phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2016- 2021; Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay.ctqhhdnkkdmmcndjacc


ctqhhdnkkdmmcndjacc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với cán bộ chủ chốt Thành phố Hải Phòng.

 

Cùng đi với Chủ tịch QH có các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng QH; Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách của QH; Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư; và đại diện lãnh đạo một số ủy ban của QH, bộ, ngành.

 

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hải Phòng, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh và đánh giá cao thời gian qua, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Đảng bộ thành phố. Trong đó, từ thực tiễn kinh nghiệm của Hải Phòng cho thấy, cùng với việc bám sát, tranh thủ sự quan tâm, lãnh đạo, giúp đỡ của Trung ương, QH, Chỉnh phủ, thành phố đã chủ động triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, bằng các chương trình hành động cụ thể, gắn với thực tế thành phố. Trong đó, về công tác xây dựng Đảng, đã đạt những kết quả quan trọng trong các công tác: chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí...

 

Cụ thể, trong công tác nhân sự của Thành ủy luôn bảo đảm sự công tâm, khách quan, trong sáng, tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình, quy định, hướng dẫn của Trung ương và Thành ủy. Tăng cường công tác kiểm tra, kỷ luật đảng, xử lý kỷ luật nghiêm minh, có lý, có tình các cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật là biện pháp đặc biệt quan trọng để nâng cao vai trò, uy tín của đảng và củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần ổn định tình hình chung, là nền tảng để phát triển KT-XH...

 

Theo đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố, với sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của T.Ư Đảng, QH, Chính phủ; sự quyết tâm cao và nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố; Hải Phòng đạt được nhiều kết quả toàn diện. Hệ thống chính trị của thành phố được xây dựng, củng cố, bảo đảm đồng bộ, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, có nhiều đổi mới, sáng tạo. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân được quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ. KT-XH đạt mức tăng trưởng cao, nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội 15 Đảng bộ thành phố đề ra cho năm 2020. Các chỉ tiêu còn lại đều sẽ hoàn thành vượt mức trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

 

Lãnh đạo thành phố cho biết, vừa qua hiệu quả đầu tư công được nâng cao, kết cấu hạ tầng KT-XH có bước phát triển rất mạnh mẽ, thu ngân sách tăng trưởng đột phá. Môi trường đầu tư của thành phố được cải thiện mạnh mẽ, có biến chuyển tích cực, hiệu quả rõ nét. Hải Phòng trở thành một trong những địa phương có môi trường đầu tư hấp dẫn nhất đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

 

Để đạt được những thành tích đó, Chủ tịch QH và nhiều thành viên trong Đoàn ghi nhận và biểu dương thành phố đã coi trọng công tác dân vận, phân công cụ thể các cá nhân về từng địa bàn cơ sở bám sát tình hình, giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở, từ đó huy động cao nhất sự đồng thuận, vào cuộc và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân đối với quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu phát triển KT-XH. Việc triển khai các chương trình, dự án thực hiện công khai, minh bạch trước nhân dân, bảo đảm thiết thực, vừa mang lại hiệu quả cho Nhà nước, vừa phải bảo đảm quyền lợi cho nhân dân. Cùng với sự ưu tiên phát triển kinh tế, bảo đảm QP-AN, các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chỉnh trang đô thị, bảo đảm môi trường sinh thái...

 

Chủ tịch QH nhất trí với báo cáo của Thành ủy Hải Phòng và ý kiến đánh giá của các đồng chí đại biểu đại diện lãnh đạo ủy ban của QH, bộ, ngành về những kết quả nổi bật đạt được, tồn tại, hạn chế, các bài học kinh nghiệm rút ra và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được xác định trong thời gian tới. Thành phố cần nỗ lực khắc phục một số tồn tại, hạn chế hiện nay như: tổ chức bộ máy các cơ quan trong hệ thống chính trị còn cồng kềnh, bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; công tác phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập còn gặp nhiều khó khăn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên còn thiếu tính chủ động.

 

Chủ tịch QH đề nghị thành phố chú trọng thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, theo báo cáo thời gian qua đạt kết quả chưa như mong muốn.

 

Chủ tịch QH nhấn mạnh: Hải Phòng có nhiều tiềm năng lợi thế, nhiều năm qua là thành phố cảng biển với vai trò vị trí rất quan trọng ở khu vực phía bắc, thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng thế mạnh, nguồn lực vật chất và tinh thần để phát triển bền vững. Cần phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong việc thực hiện mở rộng không gian đô thị, chỉnh trang đô thị trung tâm, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông theo định hướng Nghị quyết số 32- NQ/TW và kết luận số 72-KL/TW của Bộ Chính trị; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Bên cạnh đó làm tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, hộ nghèo; chú trọng các lĩnh vực khoa học- công nghệ, y tế, giáo dục và đào tạo; giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự ATXH.

 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố kiến nghị Chủ tịch QH và Đoàn công tác về một số nội dung. Theo đó, đến nay Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX “Về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” đã cơ bản hoàn thành. Thành ủy Hải Phòng đề nghị Chủ tịch QH và Chủ tịch QH đã bày tỏ ủng hộ ban hành nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng từ nay đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Về kiến nghị của Thành ủy Hải Phòng về việc sớm nghiên cứu, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao nối Hải Phòng- Hà Nội và Lào Cai, kết nối trực tiếp với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, Chủ tịch QH cho rằng vấn đề này cần theo quy hoạch tổng thể chung hệ thống đường sắt bắc-nam, với đề xuất của Hải Phòng có thể được xem xét trong tương lai.

 

Trước đó, Chủ tịch QH và các thành viên trong Đoàn công tác đã đến dự lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec Hải Phòng của Tập đoàn Vingroup. Chủ tịch QH trao quà lưu niệm tặng tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Đây là bệnh viện thứ 7 trong Hệ thống y tế Vinmec. Bệnh viện có tổng diện tích xây dựng gần 30 nghìn m2, gồm 8 tầng nổi, tầng hầm, với các chuyên khoa mũi nhọn; góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

 

Chủ tịch QH đã tới thăm Dự án Tổ hợp sản xuất ô-tô Vinfast, sau khi tặng quà cán bộ, công nhân, người lao động và đi thăm thực địa khu dự án, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ ấn tượng sâu sắc về quy mô đầu tư, phong cách văn hóa của doanh nghiệp đề cao an toàn, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng dự án sẽ thành công, sản xuất được những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, mang lại niềm tự hào Việt Nam, trong tương lai tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế.

 

Chiều cùng ngày, Chủ tịch QH đã đến thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương; dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang, huyện Thủy Nguyên.

 

Theo số liệu báo cáo, tổng vốn đầu tư FDI từ đầu nhiệm kỳ đến nay đạt hơn 5 tỷ USD. Năm 2016 là 3 tỷ USD, năm 2017 đạt gần 1 tỷ USD, sáu tháng đầu năm 2018 là 1,256 tỷ USD... Thời gian tới, thành phố tập trung thu hút đầu tư các ngành công nghiệp có công nghệ hiện đại, tiên tiến, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, phấn đấu Hải Phòng sớm trở thành một trong những trung tâm công nghiệp lớn nhất của cả nước.

Theo NDĐT