1

thứ 7, 23/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin đặc biệt Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại IPU-137

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại IPU-137

Chiều 15-10 (giờ địa phương), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 137 (IPU-137).knnnpbbbbtaipu


Súng đạn, bạo lực không giải quyết được xung đột

 

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ đang đem lại cho các quốc gia, các nền chính trị, kinh tế, xã hội, đặc biệt là những nền văn hóa, tôn giáo cơ hội đến gần nhau hơn để cùng phát triển. Cùng với đó, thế giới cũng đang phải đối mặt với nhiều vấn đề phức tạp như biến đổi khí hậu, đói nghèo, chủ nghĩa khủng bố, an ninh phi truyền thống, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan, xung đột sắc tộc, tôn giáo.

 

“Thực tiễn cho thấy, súng đạn, chiến tranh, bạo lực không thể giải quyết các vấn đề xung đột trong thế giới. Chỉ có lòng khoan dung, sự đối thoại chân thành, tôn trọng, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, các tôn giáo mới có thể đưa lại hòa bình và bình yên cho thế giới”, Chủ tịch Quốc hội nói.

 

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao chủ đề của Đại hội đồng IPU137 lần này.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo. Trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước, các dân tộc và tôn giáo đã chung sống hòa thuận vừa cùng nhau phát triển, vừa cùng nhau xây dựng nền văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, vừa gìn giữ, phát huy và phát triển bản sắc riêng về văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng của dân tộc mình, với tinh thần đoàn kết, tôn trọng, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển.

 

54 dân tộc của Việt Nam đã tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực to lớn để Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập, tự do và chủ quyền xây dựng đất nước phát triển bền vững ngày nay. Ở Việt Nam, quyền bình đẳng giữa các dân tộc, các tôn giáo đã được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp.


knnnpbbbbtaipu

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại IPU-137. Ảnh: THÙY LÂM 

 

Theo Hiến pháp và theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam, các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, niềm tin tôn giáo được tôn trọng và được tạo điều kiện phát triển. Quốc hội Việt Nam thường xuyên giám sát hoạt động của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách quan trọng nhằm bảo đảm quyền được tham gia các hoạt động hợp pháp của mọi người dân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc.

 

Trong tiến trình hội nhập quốc tế, các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại với các tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trên thế giới. Nhiều sự kiện tôn giáo quốc tế đã được tổ chức tại Việt Nam như: Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc (2008, 2012), Hội nghị nữ giới phật giáo thế giới lần thứ 11 (2009), Hội nghị liên Hội đồng Giám mục Á châu lần thứ 10 (2012)… Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao lưu, đối thoại, chia sẻ giữa các cá nhân và tổ chức tôn giáo khác nhau.

 

Giải pháp thúc đẩy đa dạng văn hóa

 

Để thúc đẩy đa dạng văn hóa thông qua đối thoại hòa bình, trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề xuất 5 giải pháp cụ thể.

 

Một là, IPU khuyến khích các nghị viện thành viên tích cực xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý bảo đảm quyền bình đẳng của các dân tộc, các tôn giáo trước pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc bảo vệ, phát huy văn hóa dân tộc, tự do tôn giáo, xử lý hài hòa lợi ích của người dân, của cộng đồng với lợi ích của đất nước trong sự phát triển; giám sát việc thực thi các chính sách của Chính phủ nhằm bảo vệ quyền, lợi ích của người dân, đối xử công bằng, bình đẳng với mọi thành phần xã hội từ các dân tộc, tôn giáo, các nền văn hóa khác nhau, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần tích cực rà soát, xóa bỏ các điều luật, các quy định mang tính phân biệt đối xử, bảo đảm sự tham gia của mọi thành phần xã hội vào đời sống chính trị, kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Hai là, khuyến khích các quốc gia xây dựng các tiêu chí đánh giá về hiệu quả chính sách pháp luật đối với các nhóm dân tộc, sắc tộc và các tôn giáo nhằm bảo đảm sự bình đẳng, công bằng cho tất cả mọi người trong xã hội.

 

Ba là, tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, truyền bá sâu rộng tư tưởng khoan dung, tinh thần hợp tác, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau giữa các dân tộc, các tôn giáo.

 

Bốn là, tăng cường trao đổi hợp tác song phương, đa phương giữa các nước, các nghị viện trên các lĩnh vực văn hóa, tôn giáo, dân tộc; cùng triển khai những dự án hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và tầm quan trọng của những cuộc đối thoại đa văn hóa, đa tôn giáo trên toàn thế giới; nâng cao hiểu biết và sự tin cậy lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu vì hòa bình và phát triển.

 

Năm là, Liên minh Nghị viện thế giới tăng cường hợp tác chặt chẽ hơn nữa với các cơ chế của Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế với các Nghị viện thành viên trong việc thúc đẩy sáng kiến, hành động của các nhà lập pháp vì hòa bình, hợp tác và đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, các nền văn hóa trong mỗi quốc gia và giữa các quốc gia trên thế giới.

Theo QĐND Online


 

dctttt70nndmmckkdjccc