0985.456.616

Thứ 2, 18/03/2019

htnndlllcc

Chất lượng, mô hình tăng trưởng kinh tế có chuyển biến tích cực

Ngày 27-12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12-2018.cllmmjjfhfhnvvb


Tại cuộc họp, Chính phủ đã thảo luận một số nội dung liên quan đến xây dựng dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi), dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; xây dựng Nghị định quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng thảo luận về xử lý chuyển tiếp các quy hoạch theo Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội; thời hạn thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.


cllmmjjfhfhnvvb

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ. Ảnh: HƯNG MẠNH.

 

Ngoài ra, 3 báo cáo quan trọng được Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp lần này gồm: Tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng thông báo tin vui là tăng trưởng GDP năm 2018 của nước ta đạt 7,08%. Bên cạnh đó, thu ngân sách Nhà nước, nhất là ngân sách Trung ương đạt kết quả đáng mừng, xuất siêu đạt hơn 7 tỷ USD. Không chỉ vậy, chất lượng, mô hình tăng trưởng có chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng GDP cao gấp đôi so với lạm phát. Tăng trưởng kinh tế đạt được ở mức cao, trong khi tăng trưởng tín dụng ở mức thấp và sản lượng dầu thô khai thác giảm. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới năm nay cũng cao hơn so với các năm trước.

 

Bên cạnh ưu điểm, Thủ tướng cho rằng, phải phê bình và tự phê bình trong hệ thống. Thủ tướng nêu lại một số tồn tại, bất cập trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2018 được đưa ra tại Hội nghị Trung ương 9 khóa XII cũng như nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với ý là phải tự sửa mình, tự thấy mình trong quá trình phát triển đất nước với trách nhiệm đang đảm nhận để làm tốt hơn. Ví dụ như việc chỉ đạo thực hiện 3 đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại và nâng cao tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều vướng mắc, song chưa được tháo gỡ khắc phục. Kinh tế tư nhân tuy có bước phát triển đáng mừng, đã xuất hiện một số doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, song chưa liên kết, tham gia sâu vào mạng lưới, chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia lớn nên chưa thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế… Tình trạng ô nhiễm môi trường, thiên tai, bão lũ, sạt lở đất bờ sông, bờ biển nhiều nơi diễn ra nghiêm trọng nhưng chưa có giải pháp toàn diện, căn cơ. Xã hội còn nhiều vấn đề bức xúc, nhất là một số lĩnh vực liên quan đến người dân. Thủ tướng yêu cầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ phải có tầm nhìn dài hạn, không chỉ phục vụ trước mắt mà còn bảo đảm lâu dài.

 

Đối với đề nghị xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị định và một số quy định khác, Thủ tướng thống nhất thông qua và giao các bộ, cơ quan tiếp thu ý kiến của các thành viên Chính phủ, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội các dự án luật, pháp lệnh. Thủ tướng yêu cầu không để có khoảng trống giữa các quy định pháp luật, cần xử lý phù hợp với thực tế để không ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Tại phiên họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo về việc 152 khách du lịch được cho là bỏ trốn tại Đài Loan (Trung Quốc). Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định, báo cáo Chính phủ kết quả xử lý.

 

Về nội dung các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện các nghị quyết Trung ương, Thủ tướng nhấn mạnh, cần thực hiện quyết liệt hơn nữa chương trình tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng đi liền với kiểm tra, đôn đốc. Thời gian qua, nhiều địa phương quan tâm làm tốt vấn đề này, nhưng cũng có địa phương chuyển biến còn chậm.

 

Đối với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, Thủ tướng nhấn mạnh cần thúc đẩy hình thành các loại thị trường, trong chỉ đạo, điều hành phải quán triệt tinh thần kinh tế thị trường, định hướng XHCN, quy luật giá trị. Nêu bật tầm quan trọng của kinh tế tư nhân, Thủ tướng lưu ý, một số địa phương chưa có chương trình hành động để phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân. Đồng thời cần tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật, khung pháp lý để phát triển kinh tế tư nhân. Các cấp, các ngành, các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi như về vốn, đất đai... để kinh tế tư nhân phát triển. Chính phủ sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương để kiểm tra một số ngành, địa phương về phát triển kinh tế tư nhân, nhất là các địa phương trọng điểm. Thủ tướng khẳng định, các nghị quyết của Trung ương về những vấn đề này có vai trò rất quan trọng, tạo nền tảng để đất nước đạt được những thành công trong thời gian tới.

Theo QĐND