1

Thứ 2, 18/06/2018

hoctapvltbh

Quay về Bạn đang ở trang: Home Tin đặc biệt Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI: Tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI: Tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

Sáng 12-12, tiếp tục chương trình làm việc, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017- 2022.dhhhhdbbbtqqqoommma2017


Trước khi bước vào phần thảo luận tại tổ về nhân sự, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn khóa X đã trình bày dự thảo Đề án xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI phải thật sự là một tập thể đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí, hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới phải là đội ngũ tiêu biểu về tính xung kích, tính kỷ luật, ý chí, nguyện vọng của thanh niên cả nước; gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đoàn; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo tổ chức Đoàn trong giai đoạn phát triển mới. 


Đội ngũ Ban Chấp hành khóa mới phải có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác quan trọng; bảo đảm tính kế thừa và phát triển, sự ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ.


dhhhhdbbbtqqqoommma2017

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn khóa X đã trình bày dự thảo Đề án xây dựng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

 

Đề án trên được 100% đại biểu biểu quyết thông qua. Tiếp đó, các đại biểu đã tiến hành chia tổ thảo luận về nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI.

 

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn khóa X đã báo cáo kết quả thảo luận tại tổ. Theo đó, các đại biểu nhất trí với 174 đồng chí được giới thiệu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, không có đồng chí nào được đề cử thêm.

 

Danh sách 174 nhân sự được đại biểu Đại hội giới thiệu ứng cử bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI cũng được 100% đại biểu có mặt biểu quyết thông qua. Sau đó, Đại hội tiến hành bỏ phiếu để bầu ra 151 đại biểu ưu tú tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. 

 

Theo thông tin từ Ban tổ chức Đại hội, Đại hội lần này thực hiện việc kiểm phiếu điện tử. Kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI sẽ được công bố tại phiên làm việc thứ 5 diễn ra vào chiều 12-12.

            Theo QĐND Online


 

dctttt70nndmmckkdjccc