0985.456.616

thứ 7, 20/10/2018

htnndlllcc

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Sáng 7-8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Đảng đoàn Quốc hội về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.dktnncdhjjccc


Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội; các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội.


dktnncdhjjccc

Quang cảnh buổi làm việc

 

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hoạt động kiểm tra có ý nghĩa rất quan trọng, là hoạt động thường xuyên, hằng năm của Đảng do Bộ Chính trị đề ra để đánh giá sát tình hình, thấy rõ những kết quả đạt được, ưu điểm, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW cũng như những nội dung còn yếu kém, hạn chế mà những đơn vị được kiểm tra cần phải rút kinh nghiệm; báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị sẽ giúp các tổ chức Đảng, các cán bộ đảng viên nhận thức rõ nguy cơ và nhận diện đúng những biểu hiện, đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi.

 

Ngay từ khi Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai, Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời việc triển khai thực hiện thông qua việc ban hành Chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội để sớm cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với hoạt động đặc thù của Quốc hội, UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội; đồng thời phối hợp với Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các kế hoạch, văn bản hướng dẫn với từng cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên, người lao động trong các cơ quan của Văn phòng Quốc hội.

 

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã có sáng kiến cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển biến để in thành cuốn sổ nhỏ phát cho từng cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, như một cuốn cẩm nang bỏ túi để mỗi cán bộ, đảng viên tự soi mình hằng ngày.

 

“Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đoàn Quốc hội có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được, những ưu điểm, những hạn chế và từ đó chỉ ra những phương hướng khắc phục những khó khăn, tồn tại và hạn chế, tiếp tục thực hiện tốt, đúng và đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong công việc của Quốc hội, đó là lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nói.

 

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra sẽ dành 15 ngày làm việc trực tiếp với các tổ chức thuộc diện kiểm tra tại Đảng đoàn Quốc hội để kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa 12 gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW trong khoảng thời gian từ ngày 1-11-2016 tới thời điểm kiểm tra.

Theo QĐND