0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Ngày làm việc thứ tư, Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Chăn nuôi

Sáng 13.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 23, dưới sự điều khiển của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Chăn nuôi.nlmmvmvtkknn5k44


nlmmvmvtkknn5k44

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển Phiên họp sáng 13.4 (Ảnh: Lâm Hiển)

 

Đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển bền vững ngành chăn nuôi

 

Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết, từ khi ban hành Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 đến nay, thực tế sản xuất, kinh doanh ngành chăn nuôi đã có nhiều biến động to lớn và thay đổi cơ bản. Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ngành chăn nuôi vẫn còn nhiều tồn tại. Đó là, pháp luật chưa bao quát, điều chỉnh hết các hoạt động trong lĩnh vực này. Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 chỉ điều chỉnh các hoạt động trong lĩnh vực giống vật nuôi, trong khi đó, sản xuất giống vật nuôi chỉ chiếm 10% trong toàn ngành chăn nuôi, còn lại 90% là sản xuất, chăn nuôi thương mại chưa được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật. Đến nay, một số quy định của Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 không còn phù hợp hoặc trái với các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, Luật Đa dạng sinh học năm 2008, Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Đầu tư năm 2014, Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Thú y năm 2015. Phần lớn các quy định của pháp luật Pháp lệnh giống vật nuôi năm 2004 và Nghị định số 39/2017/NĐ-CP được thay thế Nghị định 08/2010/NĐ-CP còn chung chung, thiếu cụ thể; chưa quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của từng cấp quản lý ở trung ương và địa phương; chưa quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân kinh doanh giống vật nuôi… Để khắc phục được những tồn tại và bất cập nêu trên, việc xây dựng và ban hành Luật Chăn nuôi là hết sức cần thiết.

 

Báo cáo thẩm tra dự án Luật do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày cho thấy, sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi cũng có bước phát triển lớn, từ chỗ chủ yếu sử dụng thức ăn đơn, tận dụng phế phụ phẩm nông nghiệp, đến nay Việt Nam đã có ngành sản xuất, kinh doanh thức ăn công nghiệp vào loại lớn của khu vực.

 

Tuy nhiên, ngành chăn nuôi nước ta nói chung còn nhỏ lẻ; môi trường chăn nuôi chưa được quản lý, kiểm soát chặt chẽ, việc xử lý và sử dụng chất thải trong chăn nuôi còn chưa thực sự hợp lý. Còn thiếu sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này; thiếu đồng bộ trong cơ cấu chăn nuôi và giữa chăn nuôi với trồng trọt, thủy sản… Bên cạnh đó, hội nhập kinh tế quốc tế đòi hỏi ngành chăn nuôi phải đáp ứng yêu cầu các sản phẩm xuất khẩu phải có chất lượng cao với giá thành hợp lý, đủ sức cạnh tranh. Do đó, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tán thành với việc ban hành Luật Chăn nuôi để đáp ứng yêu cầu quản lý, phát triển bền vững ngành chăn nuôi theo hướng sản xuất hiện đại, theo chuỗi, chú trọng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

 

Không nên đặt ra các điều kiện kinh doanh mới

 

Các ý kiến của UBTVQH đều đồng tình với việc cần thiết ban hành Luật để tạo cơ sở pháp lý quan trọng phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, hiện đại. Tuy nhiên, các ý kiến cũng đề nghị cần làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật và rà soát các điều kiện thủ tục để bảo đảm thuận lợi cho hoạt động chăn nuôi. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho rằng, dự án Luật này liên quan đến nhiều luật khác, phạm vi điều chỉnh của luật rất rộng, điều chỉnh về giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi, quản lý nhà nước… Với phạm vi điều chỉnh rộng như dự thảo Luật thì chăn nuôi con gì, chăn nuôi động vật trên cạn hay cả động vật dưới nước? Luật Thủy sản cũng quy định nhiều về giống thủy sản, thức ăn thủy sản. Luật này điều chỉnh thức ăn chăn nuôi thì có điều chỉnh thức ăn thủy sản không? Do đó, cần làm rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật, ông Định đề nghị.  

 

Cũng theo ông Định, để nâng tầm ngành chăn nuôi thành ngành sản xuất kinh doanh tổng hợp thì điều kiện sản xuất kinh doanh của luật này phải phù hợp với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, không nên đặt ra các điều kiện kinh doanh mới. Nhìn từ góc độ này thì dự thảo Luật đã có một số quy định chưa bảo đảm thống nhất với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Ngoại thương. Ông Nguyễn Khắc Định đề nghị cần rà soát điều kiện kinh doanh, điều kiện cấp phép trong dự án Luật cho phù hợp.  

 

Đồng quan điểm này, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cũng đề nghị, ban soạn thảo cần rà soát một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính để đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức, cán nhân trong hoạt động chăn nuôi. Điều 53 của dự thảo Luật quy định, chủ hộ chăn nuôi trong nông hộ phải kê khai thông tin hoạt động chăn nuôi với UBND cấp xã, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu cho rằng, quy định này là không cần thiết, làm tăng thủ tục hành chính. Do đó, dự thảo Luật chỉ nên quy định quy mô số lượng nào đó trở lên mới kê khai với UBND cấp xã.

 

Nhấn mạnh sự cần thiết ban hành Luật Chăn nuôi, song Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dự thảo Luật cần quy định rõ hơn về giống vật nuôi thuần chủng của Việt Nam, giống vật nuôi nhập khẩu và giống vật nuôi lai để bảo đảm giữ gìn nguồn gen quý hiếm của các giống vật nuôi truyền thống của nước ta, vừa đảm bảo tiếp cận được nguồn gen của nước ngoài để chủ động nguồn giống vật nuôi cho chăn nuôi.

 

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ phạm vi nội hàm một số khái niệm như: giống vật nuôi để phân biệt với giống thủy sản, làm rõ khái niệm sản phẩm chăn nuôi, sản phẩm thủy sản, vật nuôi thuần chủng và vật nuôi thông thường. Đồng thời, rà soát để đảm bảo sự thống nhất của dự án Luật này với Luật Đầu tư, Luật Ngân sách, Luật Thú y, Luật Đa dạng sinh học, rà soát và cụ thể hóa các điều còn chung chung, giao cho Chính phủ, Bộ trưởng hướng dẫn. Đặc biệt, cần chú ý đến cấp giấy chứng chỉ hành nghề cho chủ chăn nuôi, hay danh mục vật nuôi, danh mục cấm, chất cấm, ngưỡng tồn dư chất kháng sinh…

Hà An (Theo ĐBND)