0985.456.616

Thứ 5, 21/03/2019

htnndlllcc

Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Cho ý kiến về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, và thông qua 2 Nghị quyết

Sáng 12.4, tiếp tục Phiên họp thứ 23, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong năm 2017.phhhtnndhhb23


phhhtnndhhb23

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Quang Khánh

 

17/35 bộ, cơ quan Trung ương chưa ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

 

Theo Báo cáo kết quả THTK, CLP do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày, năm 2017, nhiều giải pháp THTK, CLP được triển khai có kết quả trên nhiều lĩnh vực. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP; nhiều bộ, cơ quan, địa phương đã xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP của bộ, ngành, địa phương mình theo quy định của Luật và bám sát yêu cầu Chính phủ đã đề ra. Chính phủ cũng ban hành các chương trình hành động triển khai kịp thời, đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

 

Tuy nhiên, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng thẳng thắn thừa nhận, đến hết năm 2017, vẫn còn 17/35 bộ, cơ quan ở Trung ương; 17/63 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và 16/22 tập đoàn, tổng công ty chưa ban hành Chương trình THTK, CLP năm 2017 gửi về Bộ Tài chính theo quy định. Đối với THTK, CLP trong quản lý ngân sách nhà nước (NSNN), công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn; nợ đọng thuế, nhất là những khoản không có khả năng thu còn lớn. Quản lý, sử dụng sai nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương; chi ngân sách tạm ứng, ứng trước ngoài dự toán chậm thu hồi; nợ xây dựng cơ bản sử dụng vốn đầu tư ở nhiều bộ, địa phương còn dàn trải, lãng phí. Qua công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện tình trạng chi NSNN sai tiêu chuẩn, định mức, chế độ còn xảy ra tại nhiều đơn vị…

 

Việc phân bổ, sử dụng vốn vay cho đầu tư còn dàn trải, hiệu quả chưa cao, một số dự án vay lại vốn vay ODA, ưu đãi, bảo lãnh Chính phủ phát sinh rủi ro không trả được nợ, phải thực hiện tái cơ cấu tài chính. Quản lý, sử dụng vốn vay còn bất cập, thiếu gắn kết giữa quyết định đầu tư với cân đối trả nợ (Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam có 4 dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA theo hình thức cho vay lại, phải chuyển sang hình thức Nhà nước đầu tư trực tiếp vào dự án).

 

Trình bày Báo cáo thẩm tra về kết quả THTK, CLP năm 2017, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách cơ bản tán thành với các đánh giá, nhận định của Chính phủ về kết quả đạt được trong THTK, CLP năm 2017 và cho rằng, với nỗ lực, quyết tâm cao của cả bộ máy chính trị, công tác thực hành THTK, CLP năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đơn cử, trong quản lý ngân sách nhà nước, Chính phủ đã sát sao chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, cơ bản tuân thủ các Nghị quyết của QH, quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh cơ cấu lại thu, chi NSNN; siết chặt kỷ luật tài chính, minh bạch hoá chi tiêu của NSNN…

 

Tuy nhiên, Chủ nhiệm UB Nguyễn Đức Hải lưu ý, nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị không gửi Chương trình THTK, CLP để Bộ Tài chính tổng hợp, theo dõi. Nhiều bộ, ngành, địa phương, đơn vị không gửi báo cáo kết quả THTK, CLP để tổng kết, đánh giá. Nhiều báo cáo không nêu cụ thể số liệu, kết quả THTK, CLP tại ngành, đơn vị mình cũng như tại các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nên báo cáo của Chính phủ chủ yếu dựa vào kết quả của Thanh tra Bộ Tài chính, các cơ quan của Bộ Tài chính, không thể đánh giá được đầy đủ, toàn diện tình hình triển khai THTK, CLP, nhất là các vi phạm, sai sót. Thực trạng này thể hiện ý thức chưa nghiêm của một số bộ, ngành, địa phương, đơn vị trong việc tuân thủ các quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và là một trong những nguyên nhân dẫn đến những bất cập, thiếu sót trong THTK,CLP.

 

Cơ bản đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính - Ngân sách, nhiều Ủy viên UBTVQH đề nghị cần nghiêm khắc phê bình một số bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty không chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo việc THTK, CLP của đơn vị, dẫn đến số liệu tổng hợp của Bộ Tài chính chưa sát đúng, chưa phản ánh đúng tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Tới đây, có ý kiến Ủy viên UBTVQH đề nghị, QH, các cơ quan của QH cần tăng cường giám sát để bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THTK, CLP.

 

Thông qua 2 Nghị quyết

 

Tiếp đó, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nghị quyết thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

 

Theo đó, việc thành lập thị xã Phú Mỹ, trị trấn Phước Cát không làm tăng bộ máy và biên chế. Việc thành lập thị trấn Phước Cát thuộc huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng là cần thiết, phù hợp với quy hoạch chung, đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đã được đô thị hóa cao, tạo điều kiện phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

 

Thành lâp thị xã Phú Mỹ trên cơ sở nguyên trạng huyện Tân Thành và thành lập 5 phường (Phú Mỹ, Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Tân Phước, Phước Hòa) thuộc thị xã Phú Mỹ trên cơ sở nguyên trạng các xã thuộc huyện Tân Thành, nhằm tạo cơ sở pháp lý và tiền đề cho địa phương phát huy tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển KT – XH và nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn; phát huy mạnh mẽ chức năng đô thị trung tâm công nghiệp, dịch vụ cảng, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hoàng Ngọc (Theo Báo Người đại biểu Nhân dân)