0985.456.616

Thứ 2, 25/03/2019

htnndlllcc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

Sáng 28-11, tại Hà Nội, Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Hội nghị cho ý kiến đánh giá về tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2018, định hướng nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019; đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; cho ý kiến về khung tiêu chuẩn, tiêu chí cán bộ công an 4 cấp; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược trong lực lượng Công an nhân dân (CAND).tbtttvvhhhhhbvvfffcc


Các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở. Các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2018; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; xác định mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, công tác trọng tâm bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng lực lượng CAND năm 2019 và những năm tiếp theo; đồng thời cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng, cấp thiết nhằm đảm bảo cho CAND hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của lực lượng CAND trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT của đất nước. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều khẳng định lực lượng CAND đạt được kết quả toàn diện trên các mặt công tác, hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách chiến lược trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đối ngoại và bảo đảm lợi ích, ANTT; bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Công tác bảo đảm an ninh quốc gia được chỉ đạo triển khai quyết liệt, giữ vững an ninh chính trị, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra (tỷ lệ điều tra phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ 82,58%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,58%), trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, nổi bật là công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy đạt được nhiều kết quả cụ thể, tích cực, được dư luận quan tâm, nhân dân đồng tình, ủng hộ.

 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và thực hiện đạt hiệu quả cao; gương mẫu, đi đầu trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, xử lý nghiêm vi phạm. Các mặt công tác hậu cần- kỹ thuật, pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham mưu, nghiên cứu chiến lược, thanh tra, đối ngoại được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực. Kết quả của lực lượng CAND đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình ổn định, an ninh, an toàn, lành mạnh cho phát triển kinh tế- xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.


tbtttvvhhhhhbvvfffcc

Quang cảnh Hội nghị Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: Cán bộ, đảng viên lực lượng CAND phải nêu gương trong thực thi công vụ; làm tốt công tác giáo dục, xây dựng đạo đức cách mạng cho tướng lĩnh, cán bộ, chiến sĩ CAND; không để tiếp diễn những biểu hiện, hiện tượng dư luận xấu về tình trạng tướng lĩnh, cán bộ vi phạm kỷ luật, biểu hiện xuống cấp về đạo đức, lối sống. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu lực lượng CAND phải đi đầu trong việc phòng, chống tham nhũng; những đối tượng bao che, bảo kê cho tham nhũng, tiêu cực phải xử lý thật nghiêm để làm gương.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu CATƯ cần chuẩn bị tốt hội nghị tổng kết năm 2018; nên nhìn, đánh giá không chỉ kết quả năm 2018, mà nhìn lại cả nửa nhiệm kỳ; xác định phương hướng năm 2019 và nửa nhiệm kỳ còn lại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, cần khẳng định mạnh mẽ những đóng góp to lớn của CAND để chống việc suy diễn, phủ nhận, xem nhẹ vai trò của lực lượng này và khẳng định: “Không vì một số vụ án, một số tiêu cực mà suy diễn, coi thường hay phủ nhận lực lượng. Trong khi bối cảnh thế giới có nhiều thay đổi, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước vẫn ổn định, giữ vững, kinh tế phát triển. Đóng góp vào thành tích chung đó có vai trò hết sức to lớn của lực lượng CAND”. Tuy nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, thời gian qua, trong lực lượng vẫn còn tiềm ẩn không ít nguy cơ dẫn đến tiêu cực; các cấp và từng cán bộ, đảng viên không được chủ quan, không ngủ quên trên vòng nguyệt quế; nhất là khi âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam của các lực lượng thù địch còn lâu dài, thâm độc, nham hiểm; việc suy thoái nội bộ còn âm ỉ, nhiều cái chưa bộc lộ ra…

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng cho rằng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội phải nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của CAND; chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc bôi nhọ, hạ thấp vai trò CAND. Trong đó, cần phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của hệ thống cơ quan truyền thông, báo chí trực thuộc lực lượng CAND để làm công cụ đấu tranh hiệu quả trên lĩnh vực này.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, khẳng định: Đảng bộ CATƯ là một trong những Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương, thể hiện rõ quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng ủy CATƯ và toàn lực lượng Công an trong thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đây là kết quả nổi bật, “điểm sáng” của Đảng ủy CATƯ trong năm 2018; nhất là khi có nhiều vấn đề nhạy cảm, chưa thống nhất ban đầu, vẫn đi đến quyết định cuối cùng, triển khai đạt kết quả bước đầu trên thực tế, được dư luận đồng thuận, ủng hộ cao.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu, sắp tới CATƯ cần tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng, làm sao cho quân tinh, tướng mạnh, chủ động nêu gương, kỷ cương trách nhiệm, thực sự trong sạch và liêm chính. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ trương xây dựng Công an xã chính quy; làm tốt công tác quy hoạch, bồi dưỡng, giới thiệu nhân sự Công an tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, căn dặn: Danh dự là điều thiêng liêng cao quý; trọng liêm, trọng chính, trọng đức, còn vật chất quý thật nhưng phù du, cha ông tổng kết danh thơm còn mãi, không ham chức tước, địa vị, của cải… Do đó, cán bộ, chiến sĩ công an phải nhận thức rõ và có trách nhiệm, bổn phận gìn giữ điều thiêng liêng cao quý của CAND.

Theo QĐND