0985.456.616

Thứ 2, 22/10/2018

htnndlllcc

Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì Hội nghị Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Thứ trưởng BQP chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và hơn 3.300 đại biểu tại 80 điểm cầu trong toàn quốc.pvgcmmmgnnaaaxxx


pvgcmmmgnnaaaxxx

Thượng tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị. 

 

Báo cáo tổng kết, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên, Cục trưởng Cục DQTV (Bộ Tổng Tham mưu) nêu rõ, sau 8 năm, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, người đứng đầu cơ quan, tổ chức đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Luật DQTV đạt kết quả thiết thực; chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ của DQTV từng bước được nâng lên, góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, tăng cường và củng cố tiềm lực quốc phòng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương, cơ sở. Tuy nhiên, công tác DQTV đã bộc lộ một số hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức xây dựng, huấn luyện, đào tạo, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của DQTV.

 

Tại hội nghị, cùng với nêu lên những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung chỉ rõ một số vấn đề tồn tại, phát sinh trong điều kiện mới như: Thành phần của DQTV; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của DQTV; công nhận DQTV, công dân đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV; hệ thống tổ chức chỉ huy DQTV; tổ chức tự vệ trong các doanh nghiệp; Thôn đội trưởng; về Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; thẩm quyền thành lập, giải thể, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ trung đội DQTV thông tin, đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp quân đội; hoạt động của DQTV; phân cấp nhiệm vụ chi cho DQTV và quản lý Nhà nước về DQTV…Các đại biểu đều thống nhất, việc sửa đổi và sớm ban hành Luật DQTV phù hợp với điều kiện mới là hết sức cần thiết, nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, huấn luyện lực lượng DQTV trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc tình hình mới.

 

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đánh giá cao ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Để Dự án Luật DQTV (sửa đổi) hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng, đồng chí Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiếp tục đóng góp những ý kiến vào Dự án Luật trên quan điểm, bảo đảm DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự quản lý, điều hành của Chính phủ, BQP, chính quyền địa phương…. Quá trình xây dựng dự án Luật DQTV (sửa đổi) phải cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 thống nhất với Luật Quốc phòng và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; bảo đảm tính kế thừa và phát triển các quy định của Luật DQTV năm 2009 đã được thực tiễn kiểm nghiệm thấy phù hợp, đồng thời bổ sung những quy định mới để giải quyết những vấn đề về công tác DQTV đặt ra trong tình hình mới; nghiên cứu những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các nhóm giải pháp, kiến nghị, đề nghị được rút ra từ tổng kết 8 năm thực hiện Luật DQTV hiện hành để bảo đảm tính thực tiễn, đồng thời bảo đảm tính công khai, dân chủ, minh bạch, dễ tiếp cận và có tính khả thi cao.  

Theo QĐND Online