0985.456.616

Thứ 3, 26/03/2019

htnndlllcc

Ủy ban quốc phòng – an ninh họp phiên toàn thể lần thứ 13

Chiều 8/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt, Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội họp phiên toàn thể lần thứ 13, thẩm tra Tờ trình của Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng.ubqpancnnvbbvbb


ubqpancnnvbbvbb

Ủy ban Quốc phòng - An ninh họp phiên toàn thể lần thứ 13

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ tới dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Tham dự phiên họp còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành hữu quan cùng các thành viên Ủy ban Quốc phòng – An ninh.

 

Trình bày tóm tắt Tờ trình của Chính phủ về việc đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho nêu rõ, để triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 nhằm bảo vệ chế độ, chính sách đối với chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, kịp thời đồng viên lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an nhân dân năm 2018 là cần thiết, cấp bách.

 

Dự thảo Nghị quyết của quy định chức vụ của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng; quy định chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng và quy định về hiệu lực thi hành của Nghị quyết. Trong đó, Tờ trình của Chính phủ đề nghị giao Bộ Công an căn cứ tình hình thực tế, công tác cán bộ trong từng giai đoạn cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định các vị trí cụ thể để xem xét thăng cấp bậc hàm Trung tướng cho phù hợp.

 

Bên cạnh một số vị trí cụ thể, để bảo đảm tính linh hoạt trong công tác tổ chức cán bộ, căn cứ các chức vụ cơ cấu tham gia Đảng ủy Cơ quan Trung ương trong từng giai đoạn, Chính phủ đề nghị giao Bộ Công an trình cấp có thẩm quyền quyết định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng ở 17 đơn vị trực thuộc Bộ mà Phó Cục trưởng, Phó Tư lệnh và tương đương có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, số lượng không quá 04, các đơn vị còn lại không quá 03.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về việc cân nhắc quy định cụ thể từng vị trí có cấp bậc hàm Trung tướng, Thiếu tướng ngay trong Nghị quyết; về số lượng Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng và quy định cấp bậc hàm cao nhất của Trưởng cơ quan đại diện của Bộ Công an ở các nước.

 

Qua thảo luận, đa số ý kiến đều tán thành với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh việc ban hành Nghị quyết nhằm bảo đảm thi hành các quy định về phong, thăng cấp bậc hàm cấp tướng trong Công an nhân dân, bảo đảm tính khả thi, liên tục về quy định cấp bậc hàm cấp tướng đói với các chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân.

 

Một số ý kiến cho rằng, đến nay việc ban hành Nghị quyết đã chậm so với thời điểm có hiệu lực theo quy định của Luật Công an nhân dân, do đó đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định áp dụng trình tự thủ tục rút gọn trong xây dựng, ban hành Nghị quyết, xác định thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết là ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết.

 

Về các nội dung cụ thể của Nghị quyết, bên cạnh các ý kiến tán thành với đề nghị của Chính phủ còn có ý kiến đề nghị quy định cụ thể từng chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng trong dự thảo Nghị quyết để bảo đảm đúng nội dung Luật định. Đồng thời, đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát nghiên cứu các quy định của dự thảo Nghị quyết để bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về thẩm quyền, về việc không được ủy quyền lại, không quy định lại các nội dung các Luật khác đã quy định…

 

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng – An ninh Võ Trọng Việt cho biết, qua thảo luận có 2 loại ý kiến về việc quy định cụ thể chức vụ, chức danh có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng trong dự thảo Nghị quyết. Ngoài ra các nội dung khác của dự thảo Nghị quyết đa số ý kiến đều tán thành với đề nghị của Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến thảo luận tại phiên họp, cơ quan thẩm tra sẽ hoàn thiện báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

 

Theo dự kiến, nội dung này sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 32 diễn ra từ ngày 11/3 đến 13/3 tới.

Theo quochoi.vn