0985.456.616

Chủ nhật, 18/11/2018

htnndlllcc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 27

Ngày 10-9, theo kế hoạch, tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ chủ trì khai mạc Phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Phiên họp sẽ kéo dài đến ngày 20-9 với 9 ngày làm việc đã được dự kiến nội dung.ubnndjjdhhccvc


Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến với 8 dự án luật. Trong đó có 4 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ năm, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến Luật Quy hoạch. 4 dự án luật dự kiến được cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 6, gồm: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Hành chính công.

 

Cũng tại phiên họp thứ 27, UBTVQH dự kiến sẽ xem xét, cho ý kiến đối với: Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; Báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018; Báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch kiểm toán năm 2019 của Kiểm toán Nhà nước; Báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; báo cáo tổng hợp của Chính phủ, báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, kết luận của UBTVQH về chất vấn tại phiên họp từ đầu nhiệm kỳ đến Kỳ họp thứ 4.

 

Ngoài ra, UBTVQH sẽ xem xét báo cáo về kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Quốc hội bầu, phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; xem xét, cho ý kiến đối với Đề án đổi mới và một số giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đề án và dự thảo nghị quyết về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh; đồng thời tiến hành một số nội dung quan trọng khác.

Theo QĐND